Adresa nutriční poradny: Smetanovy sady 332/6, Plzeň                  tel: 721 634 113

BMI (body mass index) známe, co je ale ABSI?

ABSI tabulka

BMI (body mass index) známe, co je ale ABSI?

BMI (body mass index = výško-váhový index) je výpočet, který byl léta používán a mnohdy ještě je, k jednoduchému určení, zdali se pohybujeme s tělesnou hmotností vzhledem k naší výšce v pásmu pod normou, v normě, nadváhy či obezity. Jednoduše řečeno, zdali máme na svou výšku ideální tělesnou hmotnost. Tento index si může každý spočítat sám, podle jednoduchého vzorce a porovnat výsledek s tabulkou:

BMI = váha v kg : (výška v m2)

Méně než 20: hmotnost pod normou
20 – 25: norma
25 – 30: nadváha
30 – 35: I. stupeň obezity
35 – 40: II. stupeň obezity
40 a více: III. stupeň obezity

Nevýhodou tohoto indexu je, že:

  • nepočítá se u dětí
  • neodlišuje, zdali je tělesná hmotnost tvořena spíše svalovou nebo tukovou tkání, proto není vhodný ani u sportovců, neboť jejich vyšší váha může být spíše způsobena větším zastoupením svalů
  • nebere v potaz, kde se více sdružuje případné zastoupení tuku (boky nebo břicho?), neboť již z předešlých článků víme, že tuk v oblasti břicha je nebezpečnější pro zdraví než tuk například na stehnech či bocích.

Proč a jak se zbavit tuku v oblasti břicha?

A ze všech těchto důvodů přichází na scénu moderní index, tzv. ABSI (a body shape index = index tvaru těla), který bere v potaz krom tělesné hmotnosti a výšky také pohlaví, věk a především obvod v pasu, tudíž nám hlavně zhodnotí míru zdravotního rizika na základě těchto tělesných parametrů. Svůj obvod v pasu, který správně naměříte v polovině vzdálenosti mezi vrcholem kyčelní kosti a spodním okrajem posledního žebra, u žen s postavou „přesýpacích hodin“ je to obvykle mírně nad pupíkem, u mužů často přes pupík. Jelikož je tento index složitější na výpočet i vyhodnocení, a tak Vás pozvu na své webové stránky www.martinakorejckova.cz, kde si na úvodní stránce naťukáte své výše zmíněné tělesné parametry a pěkně se Vám znázorní vyhodnocené zdravotní riziko i s dalším postupem, jak s tímto „rizikem“ dále nakládat. Pokud bychom porovnali dva muže, kteří mají stejný věk, váhu i výšku, ale jiný obvod v pasu, a tak sami určitě zhodnotíte, že obvod v pasu je nesmírně důležitým faktorem nejen po vizuální stránce, ale i po té zdravotní, protože pokud se nám ukládá tuk nejvíce do břicha, jsme mnohonásobně ohroženi například cukrovkou a srdečně-cévními chorobami.

 Spokojenost s Vašim BMI i ABSI přeje Martina Korejčková
nutriční terapeutka
www.martinakorejckova.cz

Nutriční terapeutka, která miluje svou práci spočívající v pomoci lidem vypadat a cítit se lépe, což se také daří :-) - pomocí individuálních jídelníčků na míru, online jídelníčků pro lidi vzdálené, redukčních kurzů a celkového poradenství v životním stylu (pohyb, psychologická stránka,...). Také s radostí píše články a přednáší a vyučuje na témata z oblasti stravování a zdraví.