Adresa nutriční poradny: Smetanovy sady 332/6, Plzeň                  tel: 721 634 113

Vypočítejte si riziko
spojené s parametry Vašeho těla

ABSI kalkulačka
ABSI = A Body Shape Index = index tvaru těla

Co je ABSI? Klasický BMI (Body Mass Index = výško-váhový index), který bere v potaz váhu a výšku, nám dle výsledků naznačí, zdali se pohybujeme v pásmu podváhy, normální váhy, nadváhy nebo obezity (není však objektivní u dětí či sportovců). Moderní ABSI, index tvaru těla, zohledňuje k těmto dvěma hodnotám i věk, pohlaví a obvod v pasu - tedy i to, kde si nosíme většinu tuku, protože pokud se nám ukládá tuk nejvíce do břicha, jsme mnohonásobně ohroženi například cukrovkou a srdečně-cévními chorobami.

Vypočítejte si i vy zdravotní riziko spojené s vašimi tělesnými prametry:

Kde správně měřit obvod pasu?
V polovině vzdálenosti mezi vrcholem kyčelní kosti a spodním okrajem posledního žebra, u žen s postavou \"přesýpacích hodin\" je to obvykle mírně nad pupíkem, u mužů často přes pupík.

Je nějaká norma u obvodu pasu?
Ano, u žen představuje výrazné zdravotní riziko hodnota větší než 88cm, u mužů pak více jak 102cm.

A jaká vyšla míra zdravotního rizika Vám?

Proč je zadávání obvodu pasu stěžejní? Posuďte sami na příkladu:

Šimon

výška 180cm, hmotnost 90kg, 30 let, 90cm v pasu

Matouš

výška 180cm, hmotnost 90kg, 30 let, 110cm v pasu