Adresa nutriční poradny: Smetanovy sady 332/6, Plzeň                  tel: 721 634 113

Příběhy z nutriční poradny: Co nám tělo sděluje nadváhou a obezitou?

yoga-422196_960_720

Příběhy z nutriční poradny: Co nám tělo sděluje nadváhou a obezitou?

Dnešní příběh z poradny není tolik o stravování, ale řekla bych o záležitosti stravování nadřazené, a to o tom, odkud pramení pravá příčina toho, že se lidé obalují tělesným tukem a dojdou až ke stavům nadváhy a obezity. Nadváhu a obezitu je potřeba řešit komplexně a to jak pomocí úpravy či změny jídelníčku, pitného režimu, pohybovou aktivitou, hormonální balancí, rovnováhou povinností a odpočinku (jak aktivního, tak pasivního), tak ale i zamyšlením se nad souborem psychologických faktorů.

Za samotnou nadváhou a obezitou může částečně dědičnost, nevhodné stravovací návyky, konzumace alkoholu, inaktivita, různá metabolická a hormonální onemocnění…, pak ale i právě zmíněné faktory psychologické. Někdy se totiž i v mojí výživové poradně setkám s případy lidí, kteří změní svůj jídelníček, začnou se pravidelně hýbat, a přesto nehubnou. Příčina jejich nadbytečného tělesného tuku je totiž dál, za hranicí opatřeních v rámci životního stylu, a to v oblasti jejich duše. Z pohledu psychosomatického výkladu toho, co nám tělo říká nadváhou či obezitou, Vám můžu dát přehled výčtu možností, jaká může být pravá příčina toho, proč je člověk obézní a ani po přijetí potřebných opatření v rámci životního stylu nehubne.

Nadváha a obezita se dá obecněji přeložit jako strach z něčeho zásadního v životě člověka s obezitou (například strach z ublížení, strachem z budoucnosti, z bolesti, z podceňování, z kritiky…), kdy se člověk obaluje tělesným tukem z důvodu potřeby obrany a ochrany. Je to útěk před něčím či někým. Stejně tak to může být určitá nejistota, neláska k sobě, nenaplnění životem. Někteří lidé si jídlem suplují chybějící pocity slasti a radosti ze života. Obezita může být i znakem nežitého života, života chudého na vztahy, zážitky, radosti a naplnění. Jednoduše řečeno – nadváhu můžeme vnímat jako touhu po větší váze v životě.

Někdy je důvod hromadění si tělesného tuku trochu „méně závažný“, například někdy lidem stačí, pokud změní práci, která nenaplňuje jejich poslání a potenciál, urovnají si mezilidské vztahy (ať již rodinné, pracovní, partnerské…) a často lidem stačí, pokud se začnou mít rádi teď, takoví, jací jsou, i s nadváhou či obezitou, přijmou tělo takové, jaké je, zamilují se do něho a „zázračně“ začnou hubnout. Slovo „stačí“ je v uvozovkách proto, že právě toto přijetí těla takového, jaké je, je úkol jeden z nejtěžších. Mnohem těžší, než změnit jídelníček či přestat pít alkohol nebo se jít proběhnout. Další důvody špatného vztahu k jídlu a ke svému tělu pak pochází z prožitých ran a komentářů z dětství a od osob blízkých (rodičů, partnerů, trenérů…) – „nejez tolik, budeš tlustá“, „podívej se na to, jak vypadáš“, „ty přibíráš i po vodě, viď?“, „když chceš hubnout, tak nežer“ apod.

Protože jsou to příčiny velmi zásadní, někdy si s nimi jako nutriční terapeutka neporadím a tak klienty ráda doporučuji i do rukou odborníků přímo přes duši – na psychoterapie, koučink atp., kde se jde do hloubky problémů, kdy když se odhalí a změní pravá příčina, projeví se to pak lidem i u mě v poradně, kdy najednou pomyslná rafička na váze začíná klesat…

…Vhled do jednoho takového příběhu Vám nabídnu v krátkém popisu příběhu paní Alenky, která zhubla ne až když jsme upravily jídelníček, ale až když se odhalila pravá podstata její obezity a začala se změnami v této oblasti…O situaci paní Alenky se dočtete v následujících řádcích článku rubriky „Příběhů z nutriční poradny“ (příběhů, jež jsou inspirovány skutečností s pozměněnými jmény a osobními údaji).

S paní Alenkou jsme se poprvé potkaly loni v dubnu a bohužel ani po úpravě jídelníčku a nasazením v rámci pohybové aktivity, se i přes pokročilou obezitu její hodnoty na tělesném složení a celkové hmotnosti moc neměnily. Na naší jedné ze schůzek jsem se tedy rozhodla zabrousit i dál a zeptat se na to, jak je šťastná v rodině, jaký má vztah s rodiči, jak se je spokojená v práci, sama se sebou. Paní Alenka se mi po několika minutách otevřela, zmínila vysoké nároky jejího otce v dětství a následné ponižování, že je k ničemu. Paní Alenka si za léta žití s tímto „podvědomým programem“, že je k ničemu, nahromadila obranu v podobě tělesného tuku, protože z každé nadešlé zásadní životní situace měla strach, že ji nezvládne, protože měla program, že je k ničemu. Její obavy se v ní léta hromadily a usazovaly v podobě tělesného tuku hlavně v partiích břicha. Stejně tak bylo i předem jasné, že nezhubne, protože i do hubnutí šla s tím, že je k ničemu a že ani tohle nezvládne.

Protože jsem vyhodnotila, že na toto jsem krátká, doporučila jsem paní Alence psychoterapeutickou pomoc na řešení tohoto problému. Na problému tak zapracovala, s pomocí změnila podvědomě zažitý program, že je k ničemu, a po týdnech psychologické pomoci začala konečně i hubnout a kila z ní začaly padat, protože si denně afirmovala novou větu, že vše zvládne, vše se jí daří a že je skvělá taková, jaká je.

Uvědomění na závěr: Jelikož mám psychologické aspekty hubnutí a vývoje tělesné hmotnosti neustále na paměti, doporučuji tomu, kdo si nosí nějaká ta kila navíc, tak ať se změnou jídelníčku a pohybu, si nechá projít hlavou i příčiny psychologické a duševní. „Babrat“ se v sobě není komfortní, ale dosti účinné, protože se jde do jádra samotného problému. Změna není jen povrchní, ale hloubková a tyto změny dělají největší výsledky. Zamyslete se nad tím, co Vám bylo v dětství vštěpováno, jaké máte vztahy, jak Vás baví práce, jak to máte doma, s rodiči, sourozenci, kolegy, nadřízenými, zdali se realizujete, zdali si stojíte za svým, zdali neděláte věci jen pro druhé a na sebe zapomínáte, zdali máte rádi svoje tělo takové, jaké je, i když si zrovna myslíte, že není dokonalé a že by mělo být jiné. Popřemýšlejte nad všemi těmito otázkami a případně se nebojte vyhledat odbornou pomoc, protože někdy stačí jedno sezení, jedna přednáška, seminář, jedna knížka, která ve Vás způsobí změny, které Vám pak doslova mohou změnit život. 😉

Jídelníčky na míru a redukční kurzy ZDE

Krásné dny plná uvědomění a změn přeje Bc. Martina Korejčková, DiS.
nutriční terapeutka, Plzeň
www.martinakorejckova.cz
FB: Stravování s radostí
Instagram: stravovanisradosti

Nutriční terapeutka, která miluje svou práci spočívající v pomoci lidem vypadat a cítit se lépe, což se také daří :-) - pomocí individuálních jídelníčků na míru, online jídelníčků pro lidi vzdálené, redukčních kurzů a celkového poradenství v životním stylu (pohyb, psychologická stránka,...). Také s radostí píše články a přednáší a vyučuje na témata z oblasti stravování a zdraví.